Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ THỐNG NHẤT

Địa lý: Xã nằm ở phía Đông Bắc của huyện và có vị trí:

- Đông giáp xã Tây Đô

- Tây giáp Thị Trấn Hưng Hà, xã Tân Tiến

- Nam giáp xã Minh Khai, Hòa Bình

- Bắc giáp xã Đoan Hùng, Văn Cẩm